Tio svenska forskare fått stora forskningsanslag från Europeiska forskningsrådet. En av dem är Lars Berglund, professor vid KTH och chef för Wallenberg Wood Science Center, som forskar på genomskinligt trä.

Materialet ska i framtiden kunna minska byggsektorns energianvändning genom att användas i solceller, huspaneler eller vid fönstertillverkning.
– Tanken är att arbeta med nya koncept som till exempel träpaneler som har inbyggd LED-belysning och som samtidigt kan fungera som lastbärande strukturer i byggnader, säger Lars Berglund på KTH:s hemsida.