Företagen kommer få en stor roll i det kommande klimatarbetet och kan både vara med och hjälpa och stjälpa. Extrakt träffade Nina Ekelund, programdirektör för företagsnätverket Hagainitiativet, och frågade om företagens roll vid klimattoppmötet i Paris.

Ska du till klimattoppmötet i Paris i december? – Jag har bestämt mig för att åka, det har varit viktigt för mig att motivera koldioxidbelastningen från resan, jag vill veta att jag kan bidra. Viktigast för oss är att träffa olika aktörer och visa att klimatomställningen är positiv för näringslivet; stärkt varumärke och minskade kostnader och risker. Kommer företagen pusha mot hållbara styrmedel eller mot så lite regleringar som möjligt? – Mängden företag som kommer lyfta möjligheterna har ökat. Det finns fortfarande företag som inte vill ha regleringar, men de blir färre och färre. – Det inte enbart näringslivet som är hindret, utan så länge det är billigare att köpa fossilt så är det en felaktig signal till näringslivet. Ett enkelt svar är för politiken att styra med priset, och koldioxidskatten borde höjas långsiktigt och stegvis. Och sänk skatten på sådant vi vill ha mer av exempelvis arbete. Vad hoppas du kommer ut av mötet? – Jag hoppas att det blir ett klimatavtal som är ambitiöst och har femåriga intervaller där man faktiskt ser över och höjer ambitionerna. Jag vill också att man skjuter till pengar till gröna fonden så anpassning kan ske i utvecklingsländerna. – För Hagainitiativet är det viktigt att sätta bilden av att det är många fler företag som ser över klimatarbetet. Jag vill att alla ser att företagen både vill och kan i Paris.