En ny FN-rapport visar att gapet ökar mellan ländernas utsläpp och utsläppsminskningarna som krävs för att nå klimatmålen. Det innebär att risken för att världen blir tre grader varmare i slutet av detta århundrade ökar.

Rapporten “Emissions Gap Report 2018”, gjord av FN-organet UNEP, visar att koldioxidutsläppen ökade 2017 efter att ha minskat något åren innan. För att vända utvecklingen menar de 42 forskarna bakom rapporten att det krävs mycket drastiska åtgärder av ett slag som inte skådats tidigare. De efterlyser en "drastisk storskalig insats" för att kunna nå de uppsatta målen, och menar att insatserna som gjorts - skatter, minskade subventioner till fossila bränslen och pengaflytt från fossilindustrin - är långt ifrån tillräckliga. Ländernas löften om framtida utsläppsminskningar till 2030 räcker inte heller. Om inte utvecklingen vänds inom tolv år är det troligtvis för sent för att kunna hålla temperaturökningen under två grader. Läs rapporten här