Vad utmärker de nordiska städernas hållbarhetsarbete? Det har Luciane Aguiar Borges, huvudförfattare till den nya rapporten White paper on Nordic sustainable cities, tittat på.

– En öppen och effektiv planering, bra samarbete mellan myndigheter och företag och en stark lokal demokrati är några saker de har gemensamt, säger Luciane Aguiar Borges till Arkitekten. De nordiska länderna har också egna styrkor. – Finland har till exempel investerat i innovation och smarta städer, Sverige är bra på ekosystemtjänster, Danmark ligger i framkant när det gäller att anpassa publika platser till klimatförändringarna och Norge har satsat mest på bilfria städer.
5 STYRKOR I DE NORDISKA STÄDERNA
  • Öppen och effektiv planering
  • Gott samarbete mellan myndigheter och företag
  • Starkt civilsamhälle
  • Socialt ansvarstagande i näringslivet
  • Bra stöd till innovation
Hela rapporten White paper on Nordic sustainable cities finns att ladda ner här.