Sedan 90-talet har forskare letat sätt att mäta och värdera kostnader för miljöförstöring, men det har inte funnits någon gemensam standard för hur man ska räkna. Snart lanseras en ny ISO-standard – som skapats på svenskt initiativ.

Nu närmar sig lanseringen av en ny standard för att ekonomiskt mäta miljöförstöring, ISO 14008. 2015 tog Chalmerskopplade Swedish Life Cycle Center initiativet till den nya internationella standarden.
– Olika grupperingar sätter på olika sätt pengar på miljön. Vi behöver en standard, ett gemensamt språk, för att förstå vad de innebär och för att öka transparensen. Huvudsyftet är att förstå vilken påverkan vi har på miljön och hur man ska hantera den, sa Sara Palander, som är föreståndare för forskningscentret "Swedish Life Cycle Center" vid Chalmers. Flera svenska företag har tillsammans med forskare utvecklat den nya ISO-standarden som riktar sig till alla organisationer som behöver ett verktyg för att värdera sin miljöpåverkan ekonomiskt. I årsrapporten för 2016 presenterade företaget Akzo Nobel en siffra för sin miljöskadekostnad, baserat på den nya standarden. Längs hela värdekedjan, inkluderat kostnader hos leverantörer och kunder, landade företagets påverkan på 25 miljarder euro. Metoden lyfts som en standard som ser bortom klimatförändringar, och även lyfter fram knappa resurser. Lanseringen beräknas i januari.