Kristina Edström, professor i oorganisk kemi vid Uppsala universitet, leder Nordens största grupp inom batteriforskning. Nu har hon blivit tilldelad KTH:s stora pris, som i år uppgår till 1,2 miljoner kronor.

Genom Kristina Edströms forskning har världen kommit närmre en lösning när det gäller energilagring. Det menar prisutdelarna, som också lyfter att Kristina Edstöm har ett stort engagemang när det gäller att inspirera och vägleda unga och lovande forskare.

– Det känns ju alldeles överväldigande. Det är så stort att bli utvald av ett annat universitet än sitt hemmauniversitet. För mig betyder det extra mycket i det läge jag just nu är att försöka kraftsamla batteriforskning för Europa. Det ger mig en extra legitimitet för det jag försöker göra. Jag är också särskilt tacksam för att mitt arbete med yngre forskare lyfts fram. Det är så viktigt att uppmuntra en ny generation forskare att inspireras av forskning om batterier, säger Kristina Edström i ett pressmeddelande.

Hennes forskning syftar till att ta fram kraftfulla och billiga batterier utan att tära allt för mycket på världens råvarutillgångar.

Kristina Edström. Foto. Mikael Wallerstedt

– Det betyder att vi studerar litiumbatterier, solid state-batterier, natriumbatterier och multivalenta batterier. Vi gör negativa och positiva elektrodmaterial, vi gör nya elektrolyter och vi sätter samman dem till battericeller. Vi vill framförallt förstå vad det är som sker av önskade och oönskade reaktioner inne i ett batteri så att till exempel fordonsindustrin kan få batterier som klarar att snabbladda, går att förutsäga vad gäller prestanda och som kan ha en lång livslängd. För detta ändamål utvecklar vi nya analysmetoder vid exempelvis MAX IV-laboratoriet och European Spallation Source (ESS) i Lund, säger Kristina Edström.

Tidigare år har bland annat Hans Rosling, uppfinnaren Stina Ehrensvärd, Jonas Gardell och proteinforskaren Sara Snogerup Linse blivit tilldelade priset. Årets motivering lyder:

”Energi är en ödesfråga för framtiden och genom Kristina Edströms gedigna forskning och kunskap har världen kommit avsevärt närmare en lösning i fråga om energilagring.Genom att ladda sin forskargärning med lika delar integritet och ihärdighet har Kristina Edström, professor i oorganisk kemi, byggt upp världsledande batteriforskning. Genom att inspirera och dela med sig av sin kreativa kompetens till yngre forskare är hon också en garant för en kvalitativ återväxt för framtiden.”

KTH:s stora pris

KTH:s stora pris uppgår i år till 1,2 miljoner kronor och har delats ut sedan 1945. Den utgår ur avkastningen från en donation av en anonym givare. Priset ska tilldelas en svensk medborgare som genom epokgörande insatser eller upptäckter och skapande av nya värden, särskilt inom teknik men även inom vetenskap och konst.