I en nyutkommen rapport presenteras innovationer i framkant för att lösa miljöproblem i städer.

Ett exempel som tas upp i rapporten är hur inomhusväggar fyllda med växter och mikrober kan rena luften på partiklar och skadliga kemikalier. Två andra är hur havsvatten kan hjälpa till att kyla staden och hur robotar kan bidra i avfallssorteringen.

– Att beskriva spjutspetsexempel inom stadsutveckling kan bidra till att arbetet att nå miljömålen och Agenda 2030-målen. Samlingen ger exempel inom områden som energi, avfall, vatten, avlopp, buller, ekosystemtjänster och är ett sätt att sprida de urbana miljölösningarna i framkant som finns idag, säger Ulf E Andersson, Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Rapporten har tagits fram för att kunna användas som inspiration för att söka stödet Stadsinnovationer*, ett stöd som ska öka användandet av spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsmiljön.


*Stödet utlyses av Naturvårdsverket, Boverket och Energimyndigheter och kan sökas av juridiska personer som till exempel landsting, kommuner, aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, organisationer, bostadsrättsföreningar, ideella föreningar, ekonomiska föreningar, universitet, högskolor och stiftelser.