2017 sjönk köttförbrukningen med 2,6 procent, vilket motsvarar 2,2 kilo per person. Det är den största minskningen sedan 1990.

Förra årets minskning av köttätandet gäller alla köttslag utom lamm, som ökade med 0,1 kilo. Nötkött minskade med 1,1 kilo, griskött med 0,8 kilo och fågel med 0,4 kilo. – Det finns många orsaker till den minskade förbrukningen av kött, men vegotrenden, klimatdebatten, hälsoaspekter och etiska skäl är några, säger Åsa Lannhard Öberg, jordbrukspolitisk utredare. Samtidigt är köttet som äts också i allt högre grad svenskt. Trots att priserna steg ökade också den svenska andelen av nöt- och griskött. – I Sverige producerar vi kött och matfågel med flera hållbara mervärden. Det handlar till exempel om låg antibiotikaanvändning och friska djur, djurskyddskrav som går längre än i många andra länder, säger Åsa Lannhard-Öberg. Åsa Lannhard-Öberg ser utvecklingen som positiv ur miljösynpunkt, men lyfter att det finns fler aspekter att tänka på. – Det lyfts fram från många håll att framför allt vi i västvärlden behöver minska vår köttkonsumtion, för att öka planetens miljömässiga hållbarhet och för att maten ska räcka till alla inklusive en växande befolkning. Men vi behöver också välja det kött (samt även de mejeriprodukter och de ägg) vi äter med större omsorg än idag, eftersom de globala skillnaderna i produktionen kopplat till olika hållbarhetsaspekter är stora, säger Åsa Lannhard-Öberg till Extrakt.