Det finns skäl att tänka nytt kring vad som faktiskt går att äta. Det menar Maritima klustret i Västsverige som idag presenterade rapporten Scary Seafood – den nya maten från havet.

I tider av utfiskning och ökande efterfrågan på sjömat finns det möjligheter att nyttja marina djur och alger från havet som inte äts idag. Det menar forskare från Göteborgs Universitet, som i en ny rapport beskriver möjligheter och hinder för att få konsumenter att äta "läskiga" fiskar och skaldjur. – Vi har sammanställt marinbiologisk kunskap om 33 arter med Scary Seafood-potential med rekommendationer om arterna kan fiskas, skördas eller odlas på ett ekologiskt hållbart sätt, säger Christin Appelqvist, projektledare för Scary Seafood. Bland arterna finns västkustarter som trollhummer, strandsnäcka, sjögurka, hästräka och sockertare. Rapporten är skriven av Christin Appelqvist och Susanne Lindegarth, verksamma vid Tjärnö marina laboratorium, Göteborgs universitet. Läs mer här >>