Nyårsafton närmar sig och många kommer fira in det nya året med traditionella fyrverkerier. Men smällarna och de vackra färgerna som fyller himlen kan påverka djurliv och miljön negativt. I år byter Söderhamns kommun därför ut nyårsfyrverkerierna mot en lasershow.

– Många i dagens samhälle tycker att fyrverkerier är otidsenligt och orsakar onödigt lidande för djur, och också i vissa fall människor. Samhället utvecklas och vi hänger på med något som är bra för både djur och människor, säger Söderhamns kultur- och fritidschef Anders Uddén.

Kommunen brukar varje år ha fyrverkerier till en kostnad av cirka 80 000 kronor, men exakt hur miljön påverkas av pjäserna är relativt outforskat.

Kan skapa andningsbesvär

- I min vetskap finns det inga studier som visar hur stor påverkan fyrverkerier har på svensk miljö. Men en studie från Indien under den indiska Divali-festivalen har visat att blyhalterna i luften kan vara runt tre gånger högre under en rejäl fyrverkerisäsong jämfört med andra dagar. Jag skulle dock se den studien som någon sorts ’worst case scenario’ jämfört med Sverige, säger Siiri Latvala vid Naturvårdsverket.

Fyrverkerierna kan skapa andningsbesvär hos känsliga individer, som barn eller personer med astma, KOL eller andra lungsjukdomar. Effekterna orsakas av fyrverkeriröken, som bland annat innehåller luftburna partiklar, metaller, NOx och svaveldioxid.

Kor fick panik

Enligt siffror från Naturvårdsverket släppte fyrverkerierna i Sverige ut över 220 ton av dessa ämnen förra året.

- Metallerna är bland de mest hälsoskadliga, och särskilt bly som är giftigt för såväl miljö som för hälsa. Om djur eller människor exponeras för bly vid utvecklingen av hjärnan kan det orsaka minskat IQ, och ämnet kan också orsaka akut förgiftning. Det sistnämnda är däremot inte sannolikt under exponeringen som kommer vid fyrverkerier, säger Siiri Latvala.

Förutom gifterna kan även djurlivet påverkas de höga smällarna. Många husdjur, som hundar, är skotträdda, men även djur som exempelvis kor, hästar, fåglar och rådjur kan skrämmas av ljuden.

För två år sedan fick till exempel kor avlivas i Ånge efter att de i panik försökt fly ut på en frusen sjö, där de halkade och bröt ben.

Färre miljöskadliga ämnen

Som svar på de negativa effekterna har många efterfrågat bättre alternativ. I Söderhamn tror man därför att lasershowen kommer ge positiva effekter för såväl hälsa, miljö och djurliv, och initiativet har enligt Anders Uddén uppskattats av invånarna.

- Responsen har varit enormt positiv och har också fått fantastiskt genomslag i media, säger Anders Uddén.

Även Siiri Latvala tror att en lasershow istället för fyrverkerier ger positiva effekter.

- Först och främst skulle vi se mindre skräp, troligen lägre koldioxidutsläpp och mindre spridning av hälso- och miljöskadliga ämnen, såsom bly. Dessutom skulle vi slippa andningsbesvär orsakade av fyrverkerier, säger hon.