Mellan Sandviken och Kungsgården/Storvik utanför Gävle kommer världens första elväg i sitt slag stå klar, men till en början blir det en kort demonstrationssträcka på två kilometer. I framtiden ska elvägen sträcka sig tio mil, mellan Gävle och Borlänge.

Lastbilar som på E16 utanför Gävle kommer likt järnvägens elledningar kunna koppla upp sig mot kon­takt­led­ning­ar, och på så sätt halvera energiåtgången jämfört med vanliga förbränningsmotorer. Det gör det lönsamt för transportindustrin själv att finansiera elstolparna. Enligt Anders Bylund, elvägsexpert på Siemens, kan man räkna med en återbetalningstid på 10 år samtidigt som den tekniska livslängden ligger på mellan 35- 40 år. Den tunga trafiken kräver elhybridmotorer för att kunna kopplas upp mot led­ning­ar­na och gör så att lastbilarna kan utrustas med mindre dieselmotorer än standard. Sats­ning­en fi­nan­sie­ras av Tra­fik­ver­ket men är ett samarbete mellan många aktörer, bland annat Siemens. – Det pågår en liknande satsning i Los Angeles, men de har blivit försenade så vi kommer troligtvis att vara först i världen med den här tekniken på allmän väg, säger Anders Bylund, elvägsexpert på Siemens.

Läs mer här (teknikensvarld.se)