Europeiska kemikaliemyndigheten Echa har en lista över särskilt farliga ämnen som kallas för kandidatförteckningen. I december uppdaterades den med fem nya ämnen.

Ett ämne som står med på kandidatförteckningen omfattas av särskilda krav på information, anmälan och tillstånd. De kan vara cancerframkallande, skada arvsmassan, störa fortplantningsförmågan, ansamlas i miljön eller ha exempelvis hormonstörande egenskaper. De fem nya ämnena som är uppsatta på listan är reproduktionsstörande, cancerogena, giftiga, långlivade och bioackumulerande för miljön. De kan idag bland annat hittas i UV-skyddad plast och gummi och i litiumjon-batterier. Om du vill veta om en vara innehåller något från kandidatförteckningen kan du utnyttja din rätt att få information från företagen.

Läs mer här (www.kemi.se)