Under de senaste 30 åren har havets temperatur och försurning stigit till nivåer utöver vad som förväntas av en naturlig variation, konstaterar en ny studie ledd av Princeton-forskare.

Studien tittade på hur den ökade koldioxidhalten i atmosfären påverkar fysiska och kemiska förändringar i havet.

"Vi försökte ta upp en viktig vetenskaplig fråga: När, varför och hur kommer viktiga förändringar att bli upptäckbara, utöver de normala variationerna som vi förväntar oss att se i världshaven?" säger Sarah Schlunegger, forskare vid Princeton University's Program in Atmospheric and Oceanic Sciences (AOS), till Science Daily.

De senaste 30 åren har forskarna kunnat se att den ökade koldioxidhalten värmt upp havets yta, påverkat försurning och ökat hastigheten som havet absorberar koldioxid från atmosfären.

Andra effekter från klimatförändringarna, som påverkan på havsmikrober och havscirkulation, kan enligt forskarna ta flera decennier till ett sekel innan de syns.

"Det som är nytt med denna studie är att den ger en specifik tidsram för när havsförändringar kommer att inträffa," säger Jorge Sarmiento, professor i geovetenskap och geologisk teknik. "Vissa ändringar kommer att ta lång tid medan andra redan är upptäckbara."

Rapporten publicerades 19 augusti online i tidskriften Nature Climate Change.