Det varnas för allt färre blåmusslor i Norge, Danmark och längs den svenska västkusten. Nu menar forskare att varma vintrar ligger bakom minskningen.

Då det inte finns uppgifter om hur bestånden har sett ut historiskt har det varit svårt att belägga att blåmusslorna minskat. Däremot har allmänheten vittnat att blåmusslorna blivit att svårare att hitta.

– Först trodde man att ostronen konkurrerade ut blåmusslorna, men efter mer forskning har man sett att minskningen inte har med de japanska ostronen att göra, utan beror på klimatförändringar. Blåmusslornas reproduktion missgynnas av varma vintrar, säger Åsa Strand, forskare vid institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs Universitet till Sveriges natur.

Under en treårsperiod ska nu flera forskare följa förändringarna i musselbestånden längs västkusten.