I textilindustrin används giftiga ämnen som kan påverka djur- och växtlivets DNA. Forskare har hittat ämnena i avloppsvatten, och menar nu att reningskraven bör skärpas.

Mutagena, och förmodligen också cancerogena, ämnen som används i textilindustrin har hittats i avloppsvatten från en textilfabrik i Nederländerna. Upptäckten gjordes av bioteknik-forskare från Lunds Tekniska Högskola, som nu menar att regelverket bör skärpas. - Idag kontrollerar man inte om avloppsvatten innehåller sådana här mutagena ämnen före och efter rening. Det borde man göra, säger Marisa Punzi som nyligen lagt fram en avhandling i ämnet, i ett pressmeddelande. Mellan 2 och 50 procent av färgämnena fastnar inte på kläderna, utan sköljs istället ut i sjöar, floder och grundvatten. - Vi testade några reningsmetoder i labbet och såg att de här mutagena ämnena är kvar i vattnet också efter konventionell rening. Det behövs en kombination av reningsmetoder för att fullständigt ta bort de farliga ämnena, säger Marisa Punzi. Samma färgämnen används på många fabriker runt om i världen, så som i Indien och Turkiet. Just nu utvecklas en ny teknik med mikroorganismer som kan bryta ner de giftiga substanserna, och som också är billig jämfört med andra metoder med samma effektivitet. Tills vidare kan konsumenten rikta in sig på ekologiska kläder, då den ekologiska produktionen inte skapar samma problem.

Läs mer här (www.lu.se)