”Framförallt undrar vi hur det är möjligt att det inte finns lagstiftning och tillsyn som förhindrar de här läckagen”, säger Martin Hassellöv, professor vid institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet.

Forskare vid Göteborgs Universitet har studerat hur mycket läckage det kommer från plastindustrierna i bohuslänska Stenungsund, och resultatet visar att flera ton sprids till havet varje år. Utsläppen har pågått länge, och nu ifrågasätter forskare hur utsläppen kan fortgå.

– Den svenska miljöbalkens hänsynsregler ska förhindra att stora mängder pellets läcker ut, särskilt i områden som det kring Orust och Tjörn där det finns flera naturskyddsområden, säger Lena Gipperth, professor i miljörätt på juridiska institutionen, säger Lena Gipperth, professor i miljörätt på juridiska institutionen till SVT. Men lagen efterlevs inte, enligt forskarna. – Jag blev väldigt förvånad när jag insåg att tillsynsmyndigheterna helt verkar ha bortsett från plastutsläppen. Man fokuserar på andra saker. Det är som om problemet inte finns, säger Lena Gipperth. Elisabeth Lindqvist, länsmiljöingenjör vid Länsstyrelsen i Västra Götaland som har tillsynsansvaret vid industrierna i Stenungsund, menar att arbete görs och säger sig se en minskning av utsläppen de senaste åren. – Däremot kan det behöva göras mer. Som exempel skulle vi kunna titta mer på vad som är nytt och gammalt bland plasten för att identifiera nya spridningskällor.