Klimatpåverkande utsläpp ökade med en procent under 2018, enligt preliminära siffror från Naturvårdsverket. Det behövs flera åtgärder och styrmedel för att trenden ska vika neråt.

Naturvårdsverkets publicerade i dag preliminär statistik av klimatpåverkande utsläpp inom Sverige 2018. De totala utsläppen var 53,1 miljoner ton och ökade med 0,9 procent jämfört med förgående år. Störst ökning skedde inom el- och fjärrvärmesektorn.

– Utvecklingen går åt fel håll. Om Sverige ska klara av att nå sina klimatmål behöver utsläppen i alla sektorer minska, säger Anna-Karin Nyström, chef för Klimatmålsenheten på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande

Utsläppen från de största sektorerna; inrikes transporter och industrin, har förändrats obetydligt i jämförelse med 2017. 

Även SCB publicerar i dag statistik över den svenska ekonomins utsläpp där också utsläpp från internationella transporter ingår. De resultaten visar att utsläppen går från 63,3 miljoner ton år 2017 till 63,8 miljoner ton 2018.

I december publicerar Naturvårdsverket slutgiltig utsläppsstatistik för att följa upp klimatmålen.