Sjöar och kustområden i Nordeuropa blir både varmare och brunare på grund av klimatförändringar, vilket påverkar livet i vattnet. Sannolikt kommer dessa förändringar att leda till mindre, yngre och mer långsamväxande fisk än i dag, enligt en doktorsavhandling från SLU.

Renee van Dorst från Institutionen för akvatiska resurser vid SLU har i sin doktorsavhandling undersökt hur varmare och brunare vatten påverkar fiskindivider och populationer. Två vanliga sötvattensarter ingick i studierna: abborre och mört.

– Min forskning visar att både uppvärmning och ”brunifiering” av sjöar sannolikt kommer att leda till att produktionen av fiskbiomassa minskar. Uppvärmningen kommer sannolikt att bidra genom att orsaka en förskjutning mot mindre och yngre individer. Brunare vatten å sin sida kommer sannolikt att bidra genom att minska fiskens kroppstillväxt, säger hon i ett pressmeddelande.