Gemensamma informationssystem för väg och järnväg kan vara ett sätt att minska koldioxidutsläppen från trafik, enligt en ny studie från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

För vägtrafiken samlas i dag en stor mängd data automatiskt in via Trafikverkets kameror och mätinstrument, exempelvis om väglag, köer, olyckor och vägarbeten. För tågtrafiken samlas data in om tågens vikt och längd, resrutter, passertider vid signaler med mera. Informationen skulle kunna användas för information till allmänheten i större utsträckning, det framkommer av studien från VTI, som har genomförts på uppdrag av Trafikverket. – Studien visar att trafikledning påverkar koldioxidutsläppens storlek, framför allt genom påverkan av körbeteende, val av trafikslag, val av rutt och om resan genomförs eller ej, säger Sara Janhäll, forskare på VTI. Trafikledningens huvudsakliga mål är bästa framkomlighet, restidsminskning och trafiksäkerhet. Många av de mätningar som görs för att följa upp effektiviteten av trafikinformationen är inte anpassade för att studera koldioxidutsläpp. – I rapporten ger vi förslag på hur man kan gå vidare för att beräkna trafikledningens effekt på utsläppen av växthusgaser. Ett exempel är att följa upp om det sker förändringar i körsätt beroende på hur och var man presenterar tidsinformation, för att utveckla styrning om sparsam körning, säger Sara Janhäll.

Läs mer här (www.vti.se)