Dagens klimatmodeller är trubbiga verktyg som inte beskriver myrars metanutsläpp tillfredsställande, det slår en internationell forskargrupp fast i en ny studie.

Myrar är viktiga kolsänkor eftersom de binder koldioxid från atmosfären, men de släpper också ut växthusgasen metan som bidrar till den globala uppvärmningen. Med hjälp av klimat- och växthusgasdata från det globala nätverket Fluxnet – som består av cirka 700 meteorologiska stationer över hela världen – har en forskargrupp i en ny studie undersökt metanutsläpp från myrekosystem.

– Det är första gången vi kan använda en så stor och geografiskt utspridd dataset i Europa. Vår analys visar att processerna bakom metanutsläppen har beskrivits alldeles för enkelt i de vedertagna modellerna, säger Janne Rinne, naturgeografiforskare vid Lunds universitet.

Enligt forskarna går det inte att använda enkla algoritmer för att kalkylera myrekosystemens metanutsläpp.

– Eftersom metan är en mycket kraftig växthusgas är det av yttersta vikt att även räkna in fler faktorer, bland annat mekaniska biogeokemiska modeller som beskriver processerna på ett mer grundläggande sätt, säger Janne Rinne i ett pressmeddelande.

Förutom Lunds universitet har över 40 lärosäten och forskningsinstitut från Nordamerika, Europa, Asien och Oceanien deltagit i arbetet. Från Sverige medverkar även forskare från SLU Umeå.