Batterimarknaden väntas växa stort i framtiden. Många utmaningar följer i spåren, inte minst kring hur återvinningen kan effektiviseras. Nu har forskare vid Uppsala universitet har skapat ett helt återvinningsbart litiumbatteri – med hjälp av tallkåda och alfalfagroddar.

– Det här är jättespännande, och jag har ändå forskat i femton år på batterier. Det ska bli kul att se hur det utvecklas, säger Daniel Brandell som är en av forskarna som tagit fram det nya batteriet.

Litiumbatterier används idag inom många områden tack vare sitt höga energiinnehåll och dess möjlighet att laddas upp många gånger utan försämrad prestanda.
Men batterierna innebär samtidigt ett miljöproblem, då de är svåra och energikrävande att återvinna. Giftiga kemikalier måste användas för att få ut grundämnen som kobolt och koppar.
Litiumet som blir kvar skickas utomlands och används till att bli en komponent i betong. Problemet är inte obetydligt när man tittar på mängden batterier i världen. Bara smartmobilförsäljningen uppgick förra året till 1,3 miljarder, enligt siffror från analysföretaget International Data Corporation, IDC. Försäljningen väntas dessutom öka de närmsta åren.

Energisnål återvinning

Men nu har forskare på Ångströmlaboratoriet på Uppsala universitet tagit fram ett litiumbatteri som innehåller ämnen från tallkåda och alfalfa. Dessa kan till skillnad från dagens litiumbatterier återvinnas utan toxiska kemikalier och hög energiåtgång.
– Det räcker istället i princip med etanol och vatten och är väldigt energisnålt. Bara det är en stor vinst, säger Daniel Brandell.

Då världens litiumresurser är begränsade och bara finns i ett fåtal länder är det viktigt att litiumet kan återanvändas, då användningen väntas öka i framtiden.
– Priset på litium har tredubblats de senaste tio åren, och ska vi elektrifiera en stor del av vår fordonsflotta så kommer det leda till brist på litium. Då måste vi börja tänka kring andra material redan nu, säger Daniel Brandell.

Han och de övriga i forskarteamet är positiva över resultaten och tror att batterierna kommer att kunna användas i bland annat smarta förpackningar och för att ersätta batterierna i mobiler och andra elektriska apparater. Ett annat användningsområde är storskalig lagring av energi.
– Ju mer solenergi och vindenergi som vi får i samhället desto större blir skillnaden när vi producerar och konsumerar energi. Då behövs mer energilagring och här blir det viktigt att ha ett hållbart system, säger Daniel Brandell.

Kan finns att köpa om några år

Daniel Brandell tror att den nya batteritypen skulle kunna finnas på marknaden redan inom ett par år.
– Men det beror ju förstås på intresset från företag att driva detta vidare.

I dagens läge kommer de dock inte kunna användas inom den växande elbilsmarknaden.
– De kan inte konkurrera med mineralbatterierna, då energin per volymenhet inte är tillräckligt hög och man i bilarna vill få dem så kompakta som möjligt, säger Kristina Edström.

Men ingenting är uteslutet på lång sikt.
– Får man i framtiden däremot upp energitätheten skulle det kunna vara ett möjligt alternativ även där, säger Daniel Brandell.

Stevén Renault, Daniel Brandell och Kristina Edström, Uppsala universitet
Stevén Renault, Daniel Brandell och Kristina Edström, Uppsala universitet