Barn drabbas särskilt hårt av klimatförändringar, enligt årets rapport i serien The Lancet Countdown. Rapporten understryker riskerna med klimatförändringen för barnens situation.

– Barn hör till de mest sårbara för ökad spridning av infektionssjukdomar som vi redan kan se effekter av med höjda temperaturer och mer extremväder. Barnen är också särskilt känsliga för luftföroreningar och brist på rent vatten, säger Maria Nilsson vid Umeå universitet, som har medverkat i det internationella forskningssamarbete som The Lancet Countdown utgör.

Totalt deltar 35 institutioner runt om i världen i arbetet med nedräkningen, en genomgripande utvärdering av tillståndet i världen enligt 41 olika indikatorer om hälsa och miljö.

Men rapporten är inte ändå inte nattsvart. Redan när dagens spädbarn blir vuxna kan de få uppleva att det inte längre eldas med kol eller säljs några fossildrivna bilar, med både bättre luft i städerna och minskad klimatpåverkan som följd.