Metan bildas naturligt vid havets botten, men läcker oftast inte ut till atmosfären. Forskare vid Linnéuniversitetet ska nu titta på hur havets skyddsfunktion kommer att påverkas av högre temperaturer.

– Det är första gången som man använder den här tekniken för att studera klimatförändringarna i Östersjön, säger Marcelo Ketzer, professor vid institutionen för biologi och miljö, i ett pressmeddelande.

Forskarna är i dag osäkra på hur klimatförändringarna och ett allt varmare hav kommer att påverka det mikrobiella filtret.

– Resultaten från den här studien kommer att bringa klarhet i hur de mekanismer som styr, och i hög utsträckning förhindrar, att betydande mängder metangas transporteras från sediment till vattnet i kustnära områden, och eventuellt atmosfären, kan påverkas av den globala uppvärmningen.

Projektet ”Kommer det mikrobiella filtret att förhindra metanutsläpp från Östersjöns kuster i en varmare framtid?” har tilldelats 3 miljoner kronor av Formas.


Karin Montgomerytext

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

  • Bill skriver:

    Det ska bli mckt intressant att lära om styrkan i metanbindningen i grunda allt varmare vatten. En emissionsölla som många underskattar. Jag är med de befintliga metanabsorberande kretsloppsinnovationerna själv djupt grävande efter nyheter i den potentiella metankaskaderingen från permafrosten och de 100,000-tals olje- & naturgasborrhål & gruvschakt som okänt hårdventilerar djupa kambrosiluriska och senare metanlager. Metan misstänker jag är mänsklighetens öde. Utmärkt att göra denna studie, så att vi vet.