Hur kommer klimatförändringarna påverka de svenska vintrarna och antalet skiddagar? Miljöorganisationen Protect Our Winters har gått till botten med frågan och funnit både ett hoppfullt och ett mer dystert klimatscenario.

Protect Our Winters, POW, är en ideell miljöorganisation som uppmanar snösportvärlden att ta ansvar för klimatet och att påverka sin omgivning att göra detsamma.

– Vi är helt vanliga skid- och brädåkare som är oroliga för vad som händer med vårt klimat. Antalet snödagar minskar i takt med att planeten blir varmare, och det gör våra passioner allt mer avlägsna, säger Johnn Andersson som leder POW i Sverige.

Går till botten

Men hur ser det egentligen ut – kommer klimatförändringarna att sätta punkt för skidåkningen? Eldsjälarna i POW har gått till botten med frågan genom att sammanställa och bearbeta framtidsscenarier från institutioner som IPCC och SMHI.

– Vi har tittat på hur antalet skiddagar påverkas av klimatförändringarna. En skiddag definierar vi som en dag med minst 25 centimeter snö, vilket krävs för att exempelvis kunna dra hyfsade längdspår eller gå på turskidor, säger Johnn Andersson.

I sammanställningen valde de att fokusera på natursnö eftersom det är avgörande för en levande skidkultur, men också för att den beskriver klimatförändringarnas effekter bättre än ”antal dagar med konstsnö”.
Utgångsläget för den svenska skidsporten är redan i dag ansträngt i landets södra delar.

– Södra Sverige redan har dåligt med skiddagar, men från norra Dalarna och norrut har vi i nuläget fyra till sju månaders skidåkning, säger Johnn Andersson.

En kraftfull klimatpolitik kan bromsa klimatförändringarna och göra så att våra barn och barnbarn får chansen till fina vintrar.

Två scenarier

POW gör två nedslag i framtiden, år 2050 och 2090, dessa jämförs mot 2000, som representerar nutidens vintrar.

– Vi börjar titta på vad som händer om vi fortsätter som i dag, vilket motsvarar en ökning av den globala medeltemperaturen med runt 4 grader.

I detta scenario ser framtiden dyster ut för de svenska skidorterna. Redan runt 2050 minskar antalet orter där man kan åka skidor under tre månader, och 2090 finns det inte mycket skidåkning kvar i Sverige.

– Det är en extremt mörk bild, säger Johnn Andersson.

En aningen ljusare blir det om vi i stället landar på 2 graders temperaturökning.

– Då får vi helt klart bättre vintrar, men i stort sett hela norrlandskusten får mindre än en månads skidåkning 2090.

Hoppas på 1,5 grader

Hoppet ligger i att nå målet om maximalt 1,5 graders uppvärmning, som världens ledare enades om i Paris 2015.

– Med den utvecklingen ser vi en lugnande trend, för mellan år 2050 till 2090 sker då ingen vidare försämring. En kraftfull klimatpolitik kan bromsa klimatförändringarna och göra så att våra barn och barnbarn får chansen till fina vintrar. Dessutom är det helt nödvändigt för att undvika katastrofala konsekvenser för djur, natur och mänskliga samhällen, säger Johnn Andersson.

POW drar en med andra ord en tydlig slutsats – under 1,5 grad är ett måste!

Läs mer om hur skidälskare ska få en fortsatt lång säsong med hjälp av sparad snö.

Om sammanställningen

Protect Our Winters har tillsammans med forskare på Chalmers och Lunds universitet sammanställt och bearbetat data från internationella klimatmodeller som utvecklats av 9 olika forskningsinstitutioner, bland andra IPCC och SMHI.

Analysen har inriktats på att förstå hur  hur antalet skiddagar, definierade som en dag med minst 25 cm natursnö, kommer att minska på olika platser i Sverige givet olika scenarier för den globala uppvärmningen.

Läs mer på www.protectourwinters.se