14 svenska storföretag går samman och lovar att uppfylla noll nettoutsläpp redan år 2030. Det är femton år tidigare än regeringens nya klimatmål.

Företagsnätverket Hagainitiativet har haft som mål att minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent till 2020. Det har gått bättre än väntat, mer än hälften av företagen klarar redan det målet. Därför ökar de nu kraven på sig själva och säger att de ska uppfylla regeringens klimatmål på noll nettoutsläpp 15 år tidigare än de måste. 2030 ska företagens egna utsläpp inom företaget leva upp till kravet. – Det är företagens egna verksamheter i form av egen fjärrvärme, egen el och egna transporter. Sedan sätter vi också mål när man köper in el och köper fjärrvärme. De utsläpp som ligger vid sidan om, exempelvis underleverantörer, måste man också ha koll på och minska, säger Nina Ekelund, programdirektör för Hagainitiativet till Sveriges Radio. I Hagainitiativet ingår bland andra McDonald’s Sverige, livsmedelsföretaget Axfood, köttproducenten HK Scan, Folksam, Coca-Cola Sverige, Lantmännen och AkzoNobel. Preem är det enda företaget i Hagainitativet som inte säger sig klara målet.

Läs mer här (hagainitiativet.se)