Efter att ha studerat 50 olika länders klimatstrategier konstaterar forskare att det finns stora skillnader i hur nettonollutsläpp bedöms. Genomgången visar också att en femtedel av dagens utsläpp ska lösas med hjälp av koldioxidinfångning, en teknik som inte har testats i stor skala ännu.

Studien, som är publicerad i Nature Climate Change, visar att olika länder har olika definitioner på vad som räknas som kvarvarande utsläpp, som kompenseras via koldioxidinfångning.

– Vissa utsläpp är svåra att undvika helt, som metan från jordbruket till exempel. Samtidigt finns det en risk att länder medvetet överskattar de kvarvarande utsläppen för att slippa hantera dem. Konsekvenserna av detta kan bli att klimatarbetet tappar fart, eftersom länderna vill att de kvarvarande utsläppen ska hanteras genom koldioxidinfångning. Men i dag har dessa tekniker inte testats i stor skala, säger Wim Carton, docent i hållbarhetsvetenskap vid Lund universitet, och en av författaren till studien.

Trots att forskarna har utgått från ländernas mest ambitiösa beräkningar visar studien också att de flesta länder uppskattar att kvarvarande utsläpp utgör cirka en femtedel av ländernas totala utsläpp.

– Är dessa utsläpp verkligen oundvikliga? Det är svårt att veta eftersom beräkningarna och definitionerna ser så olika ut. Det är en fullständig soppa, säger Wim Carton i ett pressmeddelande.