Vi är dåliga på att återvinna metaller. Istället öppna vi nya gruvor. Anledningen är att politiken missgynnar återvinning och gynnar nybrytning ur jordskorpan. Det konstaterar forskare från Linköpings universitet i en artikel publicerad i Resources Policy.

Potentialen för återvinning av metaller är enligt forskarna enorm. Idag återvinns vissa metaller till viss del. Men till exempel de sällsynta jordartsmetallerna återvinns inte alls. Anledningen är att metallåtervinning inte är lönsam. Detta trots att halterna av metaller kan vara lika höga på en deponi eller under en stadskärna som där orörd mark tas i anspråk för en gruva. De ekonomiska förutsättningarna skapas genom politiska beslut kring stöd, bidrag och skattereduktioner. Gruvsektorn är till exempel befriad från deponiskatt och har lägre koldioxidskatt och energiskatt än återvinningssektorn, konstaterar forskarna. Det finns också långt större offentliga anslag till forskning och informationsstöd för prospektering och gruvbrytning än för metallåtervinning. – Gruvbrytning kommer att vara viktig även i fortsättningen, men det innebär inte att det behöver vara den politiskt prioriterade metoden för metallproduktion, i alla fall inte i ett land med höga miljöambitioner, säger huvudförfattaren till artikeln, Nils Johansson, i ett pressmeddelande från Linköpings universitet.

Läs mer här (www.sciencedirect.com)