I en ny artikel har en internationell forskargrupp samlat sex olika åtgärder som krävs för att nå målen i klimatavtalet.

– Det är inte en lätt uppgift att uppnå målen i klimatavtalet, även om vissa motiverade människor förenas bakom klimatåtgärder, är vi inlåsta i ett samhälle som uppmuntrar till att bränna fossilt bränsle, säger Avit Bhowmik, universitetslektor på risk- och miljöstudier vid Karlstads universitet, en av författarna till artikeln.

De åtgärder som forskarna lyfter fram är:

  • Ta bort subventioner för fossilt bränsle
  • Bygg koldioxidneutrala städer
  • Avyttra aktier och fonder kopplade till fossilt bränsle
  • Avslöja de moraliska konsekvenserna av fossilt bränsle
  • Skolorna ska utbilda om klimatförhållandena och engagera
  • Visa information om utsläpp

Forskarna hävdar att vissa av dessa förändringar redan inträffar. Till exempel visar effekten av Greta Thunberg, som lärde sig om klimatförändringar i grundskolan, utbildningens kraft. Det visar också hur en enskild individs känsla av oro kan vara inledningen till storskaliga förändringar

– Fönstret för möjligheter till klimatförändringar stängs snabbt. De här sex åtgärderna kan snabbt förändra vårt samhälles arbetssätt. Sprid nyheterna, men viktigast av allt, agera och agera nu, säger Avit Bhowmik i ett pressmeddelande.