Strutsen får svårt att fortplanta sig när temperaturen varierar fem grader eller mer från idealtemperaturen 20 °C. Det skriver forskare vid Lunds universitet i en artikel i Nature Communications.

Forskarnas resultat visar att strutshonan lägger upp till 40 procent färre ägg om temperaturen har varit ojämn dagarna innan äggläggning. Både hanarnas och honornas produktion av könsceller påverkas negativt.

– Många tror att strutsar kan reproducera sig var som helst, men de är faktiskt väldigt känsliga för skiftningar i temperaturen. Klimatförändringarna innebär att temperaturen kommer att fluktuera oftare och mer, det blir en stor utmaning för strutsen, säger Mads Schou, forskare vid Lunds universitet.

Men det finns det hopp, artikeln visar att en mindre del av honorna anpassar sig till förändringarna. Forskarna vet inte vad det beror på, men spekulerar i att det kan finnas genetiska orsaker.

– Det vore positivt om det är genetiskt för i så fall skulle den förmågan kunna föras vidare till nästa generation och nästa. Men vi måste forska mer för att vara säkra på att det är så, säger Mads Schou i ett pressmeddelande.