Stora solenergiparker i Sahara kan få oväntade effekter genom att minska produktionen av solenergi i vissa länder och öka i andra. Det visar en ny studie.

Att solenergiparker kan påverka klimatet och ekosystemet i närområdet är ingen överraskning, men de kan ha långtgående effekter på både klimat och produktionen av solenergi globalt förvånade forskarna.

– Vår modell visar att effekterna på klimatet och ekosystemet är ganska långtgående, särskilt i några av de mest sårbara regionerna, som Arktis och Amazonas, säger Zhengyao Lu, forskare i naturgeografi vid Lunds universitet och en av forskarna bakom studien.

Enligt artikeln kan solenergiparkerna minska solenergin i områden som Nordafrika, Mellanöstern, södra Europa, Indien, östra Kina, Japan, östra Australien och sydvästra USA. Samtidigt gynnas delar av Central- och Sydamerika, Karibien, centrala och östra USA, Skandinavien och Sydafrika av dessa förändringar, med ökad solenergiproduktion som resultat. Dessa effekter beror på förändringar i ytans albedo, ett mått på ljus som reflekteras av ytan vilket hör ihop med de mörka solpanelerna, samt påverkan på atmosfäriska cirkulationsmönster och molnbildning.

– Det har inte tidigare uppmärksammats att en massiv utbyggnad av solenergi kan ha global påverkan. I detta avseende kan solenergiproduktionen bli en geopolitisk fråga. Om ett land bygger många solparker kan det potentiellt skada solenergiproduktionen i grannländer eller till och med i avlägsna länder, säger Zhengyao Lu.

I ett scenario där en femtedel av Saharaöknen täcks med solenergiparker resulterar det i en påverkan på solenergiproduktionen med plus eller minus fem procent.

– Effekterna kanske inte verkar så stora - men i en framtida värld där varje region bygger fler parker och blir mer beroende av dem behövs både kunskap och insatser. Vi hoppas att studien kan bidra till samarbeten mellan världens stater för att säkerställa att fördelarna med solenergi delas rättvist över hela världen, säger Zhengyao Lu i ett pressmeddelande.