Ozonskiktet, som skyddar oss från skadlig ultraviolett strålning, återhämtar sig vid polerna. Men oväntade minskningar i andra delar av atmosfären kan förhindra att ozonlagret återhämtar sig på våra lägre breddgrader.

Ozonskiktet har förtunnats sedan 1970-talet på grund av människors utsläpp av klorfluorkarboner, även kallat freoner. Sedan kemikalierna förbjöds 1987 har delar av ozonlagret återhämtat sig, särskilt vid polerna, men nu har forskare visat att vid lägre breddgrader återhämtar sig sannolikt inte stratosfäriskt ozon. Detta på grund av oväntade ozonminskningar i nedre delen av stratosfären. Orsaken är för närvarande okänd. – Ozon har minskat globalt sedan 1980-talet, men samtidigt som förbudet mot freoner leder till en återhämtning vid polerna verkar det inte stämma för lägre breddgrader, säger professor Joanna Haigh, Granthaminstitutet vid Imperial College London, en av författarna till studien.  En orsak till nedgången kan vara att klimatförändringen förändrar mönstret på atmosfärens cirkulation, vilket leder till att mer ozon transporteras bort från tropikerna. En annan möjlig orsak kan vara att mycket kortlivade substanser, som innehåller klor och brom, skulle kunna förstöra ozon i den nedre stratosfären. – Upptäckten att ozonet minskar vid låg latitud är överraskande, eftersom våra nuvarande atmosfäriska cirkulationsmodeller inte förutsäger denna effekt. Mycket kortlivade substanser kan vara faktorn som saknas i dessa modeller, säger William Ball från ETH Zürich, som lett analysen. Daniel Mortlock vid Stockholms universitet och Imperial College London har medverkat i projektet. – En intressant aspekt av det här projektet är att det engagerar många kategorier av forskare – atmosfärsfysiker, astronomer och statistiker. Alla inblandade lärde sig mycket av varandra, säger han i ett pressmeddelande. Undersökningen har genomförts av forskare från Schweiz, Storbritannien, USA, Sverige, Kanada och Finland och innehåller data som samlats in av ett antal satelliter, inklusive NASA:s.