Vinner Hillary Clinton det amerikanska presidentvalet så fortsätter USA:s klimatpolitik på Barack Obamas inslagna väg. Segrar Donald Trump så blir landets inställning i klimatfrågan en helt annan.

Om Demokraternas presidentkandidat Hillary Clinton vinner valet kommer hon i stort sett att fortsätta på president Barack Obamas utstakade väg. Det säger Marcus Carson, forskare vid Stockholm Environment Institute, med inriktning på internationell klimatpolitik.
– Hon kommer att slutföra det som ännu inte är genomfört samt beskydda och vidareutveckla de åtgärder som har sjösatts.

Om Republikanernas presidentkandidat Donald Trump tar hem segern kommer det däremot att se annorlunda ut.
– De är varandras motsatser, speciellt när det kommer till klimatet.

Marcus Carson, forskare vid Stockholm Environment Institute
Marcus Carson, forskare vid Stockholm Environment Institute

Den mest avgörande skillnaden mellan de båda presidentkandidaterna är deras utgångspunkter – Hillary Clintons politik fokuserar på hur klimatförändringarna ska åtgärdas medan Donald Trump förnekar att klimatförändringar existerar.
– Han säger att klimatförändringarna är en bluff som har underblåsts av Kina.

Donald Trump har lockat väljare inom kolindustrin genom att utlova en ”renässans inom kolindustrin”, vilket Marcus Carson säger i praktiken är omöjligt utan subventioner.
– Kolindustrins nedgång beror till stor del på att kol har ersatts av naturgas, så för att blåsa liv i kolindustrin igen så kommer det att krävas omfattande subventioner.

Donald Trump har lockat väljare inom kolindustrin genom att utlova en ”renässans inom kolindustrin”

Barack Obamas Clean Power Plan, som ska minska utsläppen av växthusgaser från USA:s kraftverk med cirka en tredjedel till 2050, kommer att slopas om Donald Trump vinner valet.
En nyligen genomförd opinionsundersökning visar att en majoritet av det amerikanska folket tror att klimatförändringar existerar, att människor har en stor del i orsaken till dessa och att åtgärder ska vidtas för att minska utsläppen av växthusgaser.
– Men en liten och högljudd minoritet förnekar klimatförändringar, den minoriteten har ett oproportionellt inflytande i det republikanska partiet, säger Marcus Carson.

Den minoriteten tenderar att misstro både regeringen och vetenskap och bland klimatförnekarna är utbildade, medelålders, vita män överrepresenterade.
Generellt sett tycker han att valdebatten inför årets amerikanska presidentval är ett lågvattenmärke.
– Jag har aldrig sett en så polariserad valdebatt som denna tidigare.

Marcus Carson, som bor i Sverige, tycker att det är stor skillnad mellan den amerikanska och svenska valdebatten.
– Det är ett nöje ett bo i Sverige. Visst förekommer det spår av populism här men det är en intelligent politisk debatt här. Det finns fortfarande klimatförnekare i Sverige men frågan försvann från den politiska debatten efter klimatmötet i Köpenhamn 2009.