I september 2019 förenades miljontals människor i en global klimatmanifestation. En ny studie visar att andelen deltagare över 26 år var hela 80 procent.

Ett internationellt forskarnätverk har studerat demonstranterna och deras motiv att demonstrera. Nu är den svenska rapporten klar.

– Den stora nyheten i septembermanifestationen, i synnerhet under dess avslutande dag, är att andelen deltagare äldre än 26 år i Sverige uppgår till 80 procent, vilket utgör en fördubbling gentemot aktionen i mars samma år. Vi ser också att andelen demonstranter över 60 år är markant fler i Sverige än i övriga europeiska länder, säger Katrin Uba, forskare vid Uppsala universitets statsvetenskapliga institution.

Flera deltagare i studien framhåller betydelsen av att visa sitt engagemang i en angelägen fråga snarare än att agera för egen vinning.

– Många av de vuxna vi intervjuat vill markera solidaritet med samhällets unga och med sin närvaro bidra till att uppmärksamma klimatfrågan och därmed sätta press på politiker och beslutsfattare. Generellt uttrycker de också stor tilltro till vetenskapen och hyser uppfattningen att regeringen bör agera utifrån de resultat som klimatforskningen presenterar, säger Katrin Uba i ett pressmeddelande.