Människor som arbetar i varma klimat riskerar att utsätts för hårdare prövningar till följd av klimatförändringar. Om temperaturen ökar med ett par grader blir det omöjligt att arbeta inom fysiska utomhusyrken i vissa delar av världen, visar en ny avhandling.

Fysiskt arbete skapar värme som kroppen måste göra sig av med.

− Arbetar man hårt i ett hett klimat är det inte alltid kroppen klarar av att hålla temperaturen. Då kan man drabbas av värmestress med allvarliga hälsoutfall som följd, säger Karin Lundgren Kownacki vid LTH, som nyligen disputerat med en avhandling om arbete i varma klimat.

Karin Lundgren Kownacki har följt arbetande personer i Chennai i Indien för att se hur värmen påverkade produktivitet och hälsa. Mitt på dagen brukar temperaturen i Chennai vara runt 30 grader, samtidigt som luftfuktigheten är hög. På flera av arbetsplatserna utförs arbetet utomhus i direkt solexponering, och av inomhusarbetsplatserna saknar många luftkonditionering.

– Det är en mycket tuff arbetssituation för människorna som jobbar i den här extrema värmen. Arbetet är fysiskt tungt, rasterna få eller inga alls och tillgången till rent dricksvatten för att återhämta sig saknas ofta.

Om det inom de närmaste årtiondena blir ett par grader varmare kommer det troligtvis inte vara möjligt att arbeta fysiskt utomhus, som inom jordbruk och byggnadsarbete, i delar av världen där värmen och luftfuktigheten är hög.

– Det innebär stora konsekvenser för människors försörjning och länders ekonomier. Uppskattningar visar att värmeexponeringens påverkan på arbetskapaciteten år 2010 kostade den globala ekonomin 300 miljarder dollar, säger Karin Lundgren Kownacki i ett pressmeddelande.

Konkreta lösningar kan handla om att arbetstagare tar raster i skuggan, har fri tillgång till vätska och möjlighet att kyla ner exempelvis armar och ben med kallt vatten. De kan också få kylvästar och åtkomst till nedkylda stationer för återhämtning.