Två olika ljudvandringar skildrar framtiden i Skanör-Falsterbo, ett av Sveriges mest sårbara områden för översvämningar och extremväder. Genom kommunikationsprojektet Farväl Falsterbo gestaltar forskarna utfallet av olika klimatåtgärder – eller bristen av dem.

Året är 2072 och den värsta stormen på tvåhundra år drar in över Skåne. I Skanör-Falsterbo firar en familj jul när stormlarmet ljuder. Vågorna drar närmare huset och familjen springer mot den närliggande kyrkan. Framtiden är resultatet av många decenniers beslut: samarbetade vi eller fastnade vi i eviga konflikter? Det får du som lyssnare till ljudvandringen Farväl Falsterbo avgöra.

 Ludwig Bengtsson Sonesson
Ludwig Bengtsson Sonesson, forskare vid Lunds universitet. Foto: Emelie Nilsson

Sedan lång tid tillbaka diskuteras inom Vellinge kommun byggandet av en vall för att skydda området, och den 17 juni i år fick Vellinge kommun klartecken för skyddsvallarna av Mark- och miljödomstolen. Ljudvandringen Farväl Falsterbo är ett kommunikationsprojekt som belyser de beslut som kustnära samhällen står inför när effekterna av klimatförändringarna blir alltmer påtagliga.

– Ska vi bygga stora försvar mot havet, och i så fall till vilket pris? Det här är frågor som varje kustnära samhälle behöver ta ställning till. Berättelsen handlar därför inte bara om Skanör-Falsterbo, utan även om städer som Kristianstad, Stockholm och Karlskrona, säger Ludwig Bengtsson Sonesson vid statsvetenskapliga Institutionen på Lunds universitet.

Lyssna vid havet

Två skilda framtidsscenarier målas upp i olika ljudslingor, berättelserna har samma huvudkaraktärer, men olika slut. I den ena har beslut om utsläppsminskning inte fattats i tid, medan den andra lyfter en framtid där snabbare utsläppsminskning har genomförts.

Johannes Stripple
Johannes Stripple, forskare vid Lunds universitet. Foto: Kennet Ruona

– Vi använde sedan IPCC:s klimat och samhällsekonomiska scenarion för att uppskatta hur stor klimatförändring vi skulle se i de två berättelserna och lät det sätta ramarna för handlingen, säger Johannes Stripple, statsvetare som forskar om olika metoder för att berätta om klimatet i framtiden.

En version är specifik för Skanör-Falsterbo och lyssnaren måste vara på plats för att ta del av den. Den andra ljudvandringen går att lyssna på varsomhelst, även om berättelsen utspelar sig i Skanör-Falsterbo.

– Berättelsen är skapad för att man skall lyssna på en strand. Vi använder vattnet, sanden, strandlinjen med mera för närvarokänslan. Bäst upplevelse skapas av att lyssna vid havet, men det går förstås också att lyssna hemifrån, säger Ludwig Bengtsson Sonesson.

Gå vandringen i par

Forskarna uppmuntrar till att dela upplevelsen med någon annan, och sedan jämföra intrycken med varandra.

– Gå gärna i par och upplev varsin värld för att sedan diskutera skillnader, likheter och vilken värld ni föredrar. Vi vill belysa att extremt väder inte måste innebära en katastrof, att samhällets planering, organisering och förberedelse kommer att vara avgörande.

Inför lanseringen har forskarna kontaktat vitt skilda organisationer, Forskarna hoppas nå lärare, folkbildare och andra organisationer för att skapa diskussion kring kustsamhällens framtid. Även boende i kustnära områden generellt - och Skanör-Falsterbo specifikt - är viktiga målgrupper.

– Vår förhoppning är att de får upp ögonen för hur utsatt platsen är när klimatförändringarna accelererar. Vi hoppas att de sen engagerar sig i diskussionen om hur framtiden för området ska se ut och hur vi kan minska utsläppen i närtid, säger Johannes Stripple.