En kort och varm vinter gör att fjärilar flyger senare, det visar ny forskning från Stockholms universitet.

Djur och växter som lever i klimat där det är stor skillnad mellan årstiderna måste anpassa sina livscykler så att de klarar en kall vinter och kan utnyttja överflödet av mat under sommaren. Därför sker vissa förändringar med årstiderna, till exempel flyger flyttfåglar norrut om våren, fjärilar vaknar ur sin vintervila och börjar flyga, och på hösten ändrar löven färg. Sedan tidigare vet man att en varm vår får fjärilar att utvecklas tidigare, men nu visar en ny studie att också vintern spelar roll. – En varm vinter kan faktiskt försena när fjärilarna börjar flyga på våren. När en varm vår gör att fjärilarna flyger tidigare har en varm vinter precis motsatt effekt, säger Sandra Stålhandske, doktor i zoologi vid Stockholms universitet och en av forskarna bakom studien i ett pressmeddelande.

Klimatförändringar påverkar

Vintrarna kan få större betydelse för fjärilarna i Sverige, eftersom forskarna vet att det är vintrarna som påverkas mest av den globala uppvärmningen. Och om fjärilar flyger senare eller tidigare spelar roll som en signal för de klimatförändringar som sker. Om man bara skulle se på effekten av temperatur på våren på när fjärilarna flyger skulle man alltså göra en felbedömning. Klimatförändringen medför både varmare vintrar och vårar och båda dessa påverkar fjärilar. – Det är många arter som är beroende av andra arter. Fjärilarna är beroende av sina värdväxter, som larverna äter, och man kan tänka sig att blommor och fjärilar är känsliga för olika signaler. Den här vinter-effekten är kanske inte samma i fjäril och blomma, och det kan leda till problem i framtiden, säger Sandra Stålhandske.