Nord Stream-läckan i september orsakade höga utsläpp av metan, och även om halterna har gått ner så kvarstår fortfarande fickor med förhöjda värden, rapporterar forskare.

När läckan på gasledningarna i Östersjön upptäcktes i september åkte forskare med forskningsfartyget Skagerak snabbt dit för att ta vattenprover.

– Under de första två veckorna kunde vi registrera extremt höga metanhalter, som nästan var för höga för att registreras av våra sensorer. De var uppemot hundra gånger högre än normalt i havet. Det är först nu, i början av december, som metanhalterna i vattnet har återgått till de normala. Men vi ser fortfarande fickor av förhöjda halter metan, säger Bastien Queste, ocenograf vid Göteborgs universitet.

En effekt av läckan på längre sikt kan vara övergödning av havet.

– Vattnet med metanet har spridit sig i södra Östersjön men det är svårt att förklara den snabba nedgången av metan i vattnet öster om Bornholm på något annat sätt än att också bakterierna tog hand om det. En hypotes är att mängden bakterier ökar och att det kommer bidra till en övergödning som också spär på försurningen i havet. Det skedde vid en liknande läcka i Mexikanska golfen 2010, säger forskaren Thomas Dahlgren i ett pressmeddelande.