Permafrosten tinar långsammare och påverkar den globala uppvärmningen mindre än vad forskare tidigare trott.

En ny sammanställning av data publicerad av svenska och amerikanska forskare i Nature visar att mänskliga utsläpp har störst påverkan på klimatet. Jonatan Klaminder, docent i miljövetenskap vid Umeå universitet, kommenterar till Sveriges Radio vad han anser att studien visar. – Den är ganska tydlig på att säga att antropogena faktorer är den stora boven i dramat som släpper ut koldioxid och metan, och det är en marginell del som kommer från tinande permafrost. Fenomenet att klimatförändringen tinar permafrosten är känt av forskare, men hur mycket det egentligen påverkar klimatet eller hur snabbt det kommer att gå för permafrosten att tina är oklart. Forskarnas nya sammanställning visar att växthusgasutsläpp till följd av uppvärmningen av permafrosten troligtvis kommer att ske långsamt, över årtionden eller århundraden. Tidigare befarade forskare att tinande permafrost skulle kunna ge ett snabbt tillskott av enorma mängder växthusgaser vilket i sin tur kunde accelerera klimatförändringarna, något den nya studien alltså talar emot. Men trots att det är mindre mängder växthusgaser som släpps ut från permafrosten jämfört med mänskliga utsläpp, menar Jonatan Klaminder att det ändå har en påverkan. – Vi ska inte strunta i den här processen för den är minst lika betydelsefull som att vi har huggit ner skog och omvandlat skogen till jordbruksmark, säger Jonatan Klaminder. Fakta: Permafrosten har värmts upp ca 5.6 grader Celsius under de senaste 30 åren. 1980 var medeltemperaturen i permafrosten -7.8 C (Alaska, Ryssland och andra arktiska regioner). Idag är genomsnittet strax över -2.2 C. Detta enligt Vladimir Romanovsky, permafrostexpert vid UAF Geophysical Institute och en av rapportens medförfattare.

Läs mer här (phys.org)