Sverige har uppnått styrfart i klimatomställningen men nu behövs acceleration. För det krävs starkare politisk samordning och styrning. Det är huvudbudskapet i årets rapport från Klimatpolitiska rådet.

Klimatomställningen behöver accelerera både globalt och i Sverige. Förutsättningarna för det är goda, trots ökade geopolitiska spänningar. Rysslands invasion av Ukraina understryker behovet av att avveckla vårt beroende av fossil energi.

Klimatpolitiska rådet framhåller i sin rapport den breda politiska överenskommelsen bakom klimatlagen och klimatmålen, ett näringsliv som driver på och ett starkt folkligt stöd som några av Sveriges största tillgångar i utvecklingen till ett fossilfritt samhälle.

– Alla partierna bakom det klimatpolitiska ramverket har ett ansvar för att vårda överenskommelsen och bygga vidare på de möjligheter som nu finns. Oavsett vilken regering som tillträder efter valet behöver den ta fram en plan som accelererar omställningen, säger Klimatpolitiska rådets ordförande Johan Kuylenstierna i ett pressmeddelande.

Enligt klimatlagen ska regeringen efter valet presentera en klimatpolitisk handlingsplan för den nya mandatperioden. Klimatpolitiska rådets utvärdering av den nuvarande politiken visar att det saknas tydlig och sammanhållen myndighetsstyrning från regeringen och att det brister i samverkan mellan olika politikområden.

Rådet presenterar nu fem övergripande rekommendationer till nästa handlingsplan:

  1. Förbättra styrningen av statliga myndigheter och samordningen mellan olika politikområden och beslutsnivåer.
  2. Stärk målbild och styrmedel på viktiga områden.
  3. Skapa bättre förutsättningar för investeringar som bidrar till att klimatmålen nås.
  4. Genomför ett brett kunskaps- och kompetenslyft för klimatomställningen.
  5. Agera proaktivt, koordinerat och kraftfullt i EU.