Varmare klimat och förändrad användning av jordbruksmarker får humlorna att flyga tidigare på våren, ett beteende som hotar både humlornas överlevnad och deras förmåga till pollinering. Det visar ny forskning från Lunds universitet.

Humlornas första flygtur inträffar fem dagar tidigare i dag jämfört med för 20 år sedan. När forskarna jämförde med ett drygt sekel bakåt i tiden var skillnaden två veckor.

– Vi ser att klimatförändringarnas höjda temperaturer påverkar klart och tydligt när drottningarna vaknar och ger sig ut för att hitta nytt bo, säger forskaren Maria Blasi Romero vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap, Lunds universitet.

Den tidigare flygpremiären beror inte bara på klimatet, även förändringar av jordbrukslandskapet till ett fåtal grödor påverkar, tror forskarna. Tio humlearter ingår i studien, som visar att de arter som vanligtvis flyger tidigast på säsongen har anpassat sig mest, vilket enligt forskarna ökar risken för dålig matchning mellan växternas och humlornas aktivitetsperioder.

– Vi ser en tydlig risk att fler humlearter riskerar att utrotas lokalt, framför allt de arter som brukar ge sig ut senare på sommaren. Det kan även leda till en nedgång av antalet humlor totalt sett och det skulle få konsekvenser för pollineringen av grödor och ekosystemens funktion. Humlor är viktiga pollinatörer, särskilt på nordliga breddgrader som i Skandinavien, säger forskaren Anna S Persson i ett pressmeddelande.

Några åtgärder för att öka humlornas tillgång till blommande växter, som lyfts i studien, är bland annat att bevara naturliga gräsmarker, sen slåtter vid vägkanter och blomsterremsor och häckar utformade på ett sätt som gynnar pollinatörer.