Pandemin, kriget i Ukraina och klimatet är några av de frågor som under 2022 kopplades samman ordet kris, men i en avhandling uppmanar forskare att använda just begreppet ”kris” med måtta, då överanvändning kan orsaka apati snarare än att mana till handling.

Forskaren David Larsson Heidenblad har studerat kriser genom historien och betonar att klimatfrågan är särskilt problematisk; att begrepp som klimatkris kan innebära en risk för apati.

– Den ständiga medierapporteringen om antalet pågående kriser kan skapa en lamslagenhet och egentligen inte alls fungera konstruktivt, att vi faktiskt inte alls arbetar för att förbättra den situation som de pågående klimatförändringarna kräver.

Han poängterar att det är viktigt att lyfta fram och lära av positiva exempel.

– Det behövs berättelser om utmaningar som övervunnits, problem som lösts och en känsla av att förändring är möjligt. Ur ett historiskt perspektiv vet vi också att mänskliga samhällen kan se ut på väldigt många olika sätt. Vi är mer förändringsbenägna än vi tror och har övervunnit svårigheter förr, säger David Larsson Heidenblad i ett pressmeddelande.