Forskare på VTI har undersökt cykelflöden för att ta reda på om cykelträngseln i storstäder som Stockholm och Göteborg är så stora att det får samhällsekonomiska konsekvenser.

Riktigt höga cykelflöden förekommer endast under få och korta perioder, varav Stockholm har något högre flöden än Göteborg. Det är forskarnas slutsats efter att ha sammanställt mätningar av hur mycket cyklar som passerar på olika platser i städerna. De har också analyserat hur dessa flöden varierar över året och dygnet. Resultaten av studien i sin helhet tyder på att trängseln är ganska kortvarig i Sveriges två största städer. – När vi påbörjade studien ville vi först veta var och hur stora flödena måste vara för att ge påtagliga effekter, och vi fick också sådana data. Under merparten av året är det små cykelflöden utan trängsel. Riktiga toppbelastningar är det enbart under ett par månader, säger Roger Pyddoke i ett pressmeddelande  Redan nu tyder studierna på viss cykelträngsel, vilket kan motivera satsningar på cykelinfrastrukturen, till exempel genom att bredda cykelvägarna för att göra dem mer framkomliga.