I november i år reste 3,3 miljoner passagerare till eller från någon av Swedavias tio flygplatser i Sverige – det är en ökning med tre procent jämfört med november 2016. Mest ökar utrikesresorna.

Ny statistik från Swedavia, ett statligt ägt bolag som äger, driver och utvecklar det nationella basutbudet av flygplatser i Sverige, visar att antalet personer som reser med flyg ökar. I november reste 3,3 miljoner passagerare till eller från någon av Swedavias tio flygplatser i Sverige – det är en ökning med tre procent jämfört med november 2016. Utrikesresandes ökade mest, med fyra procent, medan inrikesresandet ökade med en procent. Hittills i år har 39 miljoner passagerare rest till eller från Swedavias flygplatser vilket är en ökning med sju procent jämfört med perioden januari till november 2016. Antalet utrikespassagerare har ökat med nio procent och inrikes med tre procent.