Den invasiva Tigermyggan har för första gången hittats i Sverige, rapporterar SVA. Enligt myndigheten har alla myggor samlats in, men SVA varnar samtidigt för att det troligen inte är sista gången myggsorten gästar vårt land.

Tigermyggan hittades i Europa första gången 1979 och nu bekräftar forskare att myggan för första gången funnits i Sverige. Myggorna som nu hittats i Sverige kommer från blomplantor från Spanien.

– Den har tidigare synts en bit upp i Tyskland. Lite oväntat med de här som kommit hit som bagage på ett flygplan, annars sprider de sig ofta med lastbilar, husbilar och liknande. Min bedömning är att alla individer samlades in och att det därför inte finns någon risk för ytterligare spridning, den här gången. Men det är nog bara en tidsfråga innan den etablerar sig i Sverige, säger Anders Lindström, myggexpert på SVA.

Tigermyggan räknas som den mest invasiva av alla myggsorter och kommer ursprungligen från Sydostasien.

– Tigermyggan är känd för att kunna sprida virus som till exempel dengue, chikungunya och zika. Det brukar dock krävas ganska täta populationer för att man ska se någon smittspridning. Myggorna är inte infekterade med virus automatiskt utan de måste bita någon som är infekterad med virus först. Om det inte är så olyckligt att den har virus med sig när den kommer kan den alltså bara sprida virus som finns i området den lever i, säger Anders Lindström i ett pressmeddelande.