Backafloden, som inträffade 1872, är en av de värsta naturkatastrofer som drabbat södra Östersjön. Stormfloden svepte bort hela samhällen och flera hundra människor dog. Trots det är händelsen okänd för många svenskar i dag. Det vill forskare råda bot på genom en ny kunskapsöversikt, som ska rusta oss för framtida extremväder.

– Att levandegöra minnet av vad som hände år 1872 och varför det kunde hända, det är nödvändigt för att vi ska klara oss bättre nästa gång en stormflod sköljer över våra kustsamhällen, säger Caroline Hallin, kustingenjör och forskare vid Lunds Tekniska Högskola.

Hon betonar att vi har varit dåliga på att förvalta det kollektiva minnet om historiska stormfloder, vilket har lett till att riskbenägna områden i södra Sverige exploaterats.

– Sedan den här extrema stormhändelsen så har kusternas översvämningsbenägna samhällen byggts ut med tusentals hus som riskerar att översvämmas ifall en liknande händelse skulle inträffa igen. Om vi tagit lärdom av tidigare stormfloder så hade nog vissa av de här områdena inte bebyggts.

Därför har hon tillsammans med sina forskarkollegor publicerat en kunskapsöversikt om stormfloder.

– Vi hoppas att rapporten ökar förståelsen av stormfloder, varför de inträffar och hur vi kan skydda oss bättre när de händer igen. Så att historien lär oss att bygga ett robust samhälle för framtiden, säger Caroline Hallin i ett pressmeddelande.