Hur bidrar negativa utsläpp till Parisavtalets långsiktiga klimatmål? Det har forskare vid IVL, på uppdrag av Energimyndigheten, tagit reda på.

– För att uppnå det långsiktiga temperaturmålet i Parisavtalet krävs först och främst snabba och radikala utsläppsminskningar. Därefter behöver återstående svåråtgärdade växthusgasutsläpp balanseras med negativa utsläpp för att möjliggöra att nå nettonollutsläpp och så småningom nettonegativa utsläpp, säger Kenneth Möllersten, forskare på IVL Svenska miljöinstitutet och en av rapportförfattarna.

Av rapporten framgår att nettonegativa utsläpp krävs för att vända tillfälligt överskridande av temperaturmålet, men forskarna betonar att det finns risker förknippade med dessa.

– Bland annat att utfasningen av fossila bränslen försenas, att koldioxid som avlägsnas från atmosfären släpps ut igen, så kallade läckageeffekter och utmaningar relaterade till mätning och verifiering. I rapporten analyserar och föreslår vi sätt att hantera dessa risker, säger Kenneth Möllersten i ett pressmeddelande.