FN:s klimatrapport från IPCC visar att det finns en starkare koppling mellan klimatförändringar och extremväder än man tidigare kunnat påvisa. Utvecklingen går också snabbare än väntat och vi riskerar att nå 1,5 graders uppvärmning redan i början av 2030-talet.

– Man får under alla omständigheter räkna med stigande temperaturer framöver, och att detta leder till stigande havsnivåer, värmeböljor, mer extrem nederbörd samt i vissa områden även oftare förekommen torka. Hur stora dessa förändringar blir beror helt och hållet på hur mycket koldioxid vi släpper ut i atmosfären framöver, säger meteorologen Thorsten Mauritsen vid Stockholms universitet, en av forskarna bakom rapporten.

Ser han någon möjlighet att vi kan vända utvecklingen?

– Om man får ner koldioxidutsläppen från förbränning av fossila bränslen till noll kommer klimatet att stabilisera sig vid en viss global temperaturökning, exempelvis 2 eller 3 grader. Vill man nå 1.5 graders målet måste man omedelbart, kraftfullt och globalt minska utsläppen av koldioxid och nå noll utsläpp innan 2050 – detta betydligt snabbare än vad världens regeringar sammantaget för tillfället planerar. Även i det bästa fallet får man räkna med att överskrida 1.5 grader under några decennier, kommenterar han i ett pressmeddelande.