I Sverige hör fjällen till de miljöer som kommer att påverkas mest av klimatförändringarna. Några konsekvenser är högre vattenflöden och större risker när vattendrag ska passeras, enligt en ny rapport.

Fjällsäkerhetsrådet har intervjuat aktörer med expertis om klimatförändringarna i den svenska fjällkedjan. I intervjuerna framkommer ett flertal problem och utmaningar som fjällbesökarna kan ställas inför i ett varmare väder.

En konsekvens av ökad nederbörd är högre vattenflöden och större risker vid passager av vattendrag.

Flera intervjupersoner pekar också på att den högalpina terrängen förändras när till exempel avsmältningen av glaciärer ökar, vilket gör att klippterräng exponeras. Det ställer ökade krav på riskhantering i samband med alpin klättring och vid passager över glaciärer.

Av rapporten framgår även att ökade temperaturer innebär längre barmarkssäsonger vilket kan locka fler ovana besökare.

– Ovana fjällbesökare råkar ut för fler problem än andra. Värdet av att vara väl förberedd är stort redan i dag och det kommer att bli ännu viktigare i framtiden. För att öka säkerheten krävs även ett antal åtgärder i den fysiska fjällmiljön, som exempelvis anpassning av anläggningar ingående i fjälledssystemet, säger Per-Olov Wikberg, samordnare för Naturvårdsverkets Fjällsäkerhetsråd i ett pressmeddelande.