Tre civilingenjörsstudenter vid Luleå tekniska universitet har beräknat koldioxidutsläppen inför Alpina VM i Åre 2019. Resultatet visar att evenemanget står sig bra gentemot andra liknande arrangemang.

Om drygt ett år går Alpina VM av stapeln i Åre och tre studenter på civilingenjörsprogrammet vid Luleå tekniska universitet har på uppdrag av VM-bolaget Åre 2019 beräknat eventets klimatpåverkan. Syftet är att öka medvetenheten hos både gäster och atleter för vilken påverkan ett sådant event har, och ge förslag på hur koldioxidutsläpp kan minskas. – Det vi kunde se är att koldixoidutsläpp för själva eventet, exempelvis preparering av backar och snöproduktion, står för en väldigt liten del i förhållande till transport och mat. För hela eventet har vi räknat ut att utsläppen ligger på cirka 15 400 ton. Det kan jämföras med koldioxidavtrycket för ungefär 1 400 svenskar under ett år, säger Rikard Alfjorden, som läser till civilingenjör  vid Luleå tekniska universitet i ett pressmeddelande. När studenterna jämfört Åre med liknande arrangemang som Vancouver och St. Moritz, så ligger Åre bra till ur ett klimatperspektiv. – Sverige har kapacitet att använda alternativa bränslen och vi har ett väl utbyggt fjärrvärmenät. De två stora utsläppskällorna, uppvärmning och drivmedel, minskar därmed betydligt, säger Carl Ekberg, en av studenterna bakom projektet.