Att Sverige ska vara en föregångare inom klimat och hållbarhet är en självklar utgångspunkt för många av Sveriges politiska partier, men i årets valdebatt har kritiska röster höjts mot argumentet. Vad säger egentligen forskningen? Extrakt reder ut begreppen.

Sverige ska vara ett föregångsland inom miljö- och hållbarhet, genom att ta täten i omställningen kommer vi att inspirera andra nationer att ta efter. Känns resonemanget igen? Förhållningssättet används både för politiska klimatsatsningar och för att sprida grön teknik. Men i årets valdebatt har resonemanget ifrågasatts i politiska utspel.

Hur står det egentligen till med detta, spelar det någon roll vad Sverige gör, ur ett internationellt perspektiv?

– Ja, det är tydligt att länder inspireras och lär från varandra, och politiker använder sig ofta av exempel från andra håll för att våga implementera liknande åtgärder på hemmaplan, säger Naghmeh Nasiritousi, docent vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet samt forskare vid Utrikespolitiska Institutet.

Skapa internationellt förtroende

Parisavtalet är uppbyggt på att varje land når upp till sina egna mål och att rika industrialiserade länder går före, så att gå före är en fråga om att skapa internationellt förtroende, menar hon.

Naghmeh Nasiritousi
Naghmeh Nasiritousi, docent i stadsvetenskap vid Stockholms universitet.

Dessutom är klimatomställning någonting som aldrig har genomförts tidigare, inspiration och att lära av varandra är därför avgörande, menar Naghmeh Nasiritousi. Ett praktiskt exempel är de färdplaner som tagits fram inom ramen för Fossilfritt Sverige, där 22 olika branscher visar hur de kan stärka sin konkurrenskraft genom att bli fossilfria eller klimatneutrala.

– Nu har uppdraget gått på export, så här har vi ett konkret exempel på att vad vi har gjort i Sverige sprids internationellt.

Forskning visar också att om andra länder har genomfört en klimatpolitisk åtgärd eller ett styrmedel, så är det lättare att få igenom samma åtgärd på en annan plats.

Leva som vi lär

Sverige är ett relativt litet land, spelar det verkligen så stor roll vad vi gör på hemmaplan?

– Om USA hade tagit täten i klimatarbetet så är det klart att det hade gett större effekt, men det betyder inte att vi inte kan påverka.

Vad är det som andra länder tar efter; målsättningar, politiska satsningar, praktiska eller tekniska lösningar?

– Både och skulle jag säga. Sverige var det första landet som skrev in i lagtexten att vi ska bli fossilfria, vilket nu flera länder har tagit efter. Vi är även ett ingenjörsland med teknik som andra länder kan ha nytta av.

Naghmeh Nasiritousi betonar också att Sverige som stor givarnation av klimatbistånd till utvecklingsnationer måste värna om vår trovärdighet.

– Vi lever i en ojämlik värld och utvecklingsländer kan se klimatarbete som ett sätt att motarbeta deras utveckling. Så för att få genomslag är det viktigt att vi lever som vi lär.